VAD ÄR SAMTALSTERAPI?

Ett mänskligt möte där du, på ett djupare plan, får möjlighet att upptäcka och se dig själv! En trygg plats där du kan utforska dina mönster och få hjälp med att sätta ord på det som är smärtsamt.

Ett tillitsfullt klimat där vi tillsammans skapar ”verktyg”,  du får insikter och kunskap för att förändra icke-fungerande mönster.

Du kan söka stöd, hjälp och terapi för allt i ditt liv som får dig att ifrågasätta hur du egentligen mår – den viktigaste relationen är den vi har till oss själva, om vår självkänsla brister kommer det att påverka alla relationer, särskilt till dem som kommer nära.

Det krävs mod för att möta de sidor av sig själv som man inte kan eller vill acceptera, man kan känna motstånd för den förändring som kommer att ske i terapi – ”jag vet vad jag har, men inte vad jag får”. Då är det viktigt att den person du söker stöd hos är en erfaren, kunnig och – framför allt – empatisk medmänniska.

Det vanligaste är att man träffas en gång per vecka och hos mig är en terapi-timme 60 minuter. Det går också bra att komma överens om annat – till exempel tycker vissa att 90 minuter fungerar bättre

Jag har tystnadsplikt enligt rådande etiska normer. Jag har rätt att diskutera klientarbetet med min handledare eller annan terapeut (båda har också tystnadsplikt) men avslöjar inte min klients identitet.

Avbokning ska ske 24 timmar före utsatt besökstid.

Min firma, MHW Utbildning, har F-skattsedel.