SCHEMATERAPI – BEHOV ÄR INTE UTBYTBARA – DE ÄR LIVSNÖDVÄNDIGA.

Ett Schema är en metafor för vad vi lärt om oss själva och vår omgivning och hur vi lärt oss att
bäst hantera situationer. Om vi under uppväxten regelmässigt frustreras i våra grundläggande känslomässiga behov (se nedan), skapas oro och obehag som vi måste hantera så gott vi kan.
Att bli tydligt frustrerad i grundläggande behov, är för individen förenat med livsfara. Kroppen reagerar med sin kamp- och flykt-mekanism.

Vi kommer att utveckla strategier som kompenserar för smärtan i det ouppfyllda behovet.
Efter hand automatiseras strategierna och uttrycks också i situationer där det inte är påkallat – man blir ”triggad”. När man som vuxen hamnar i en situation med bättre förutsättningar, men fortsätter
att omedvetet använda de kompensatoriska strategierna i sina relationer, hindras behoven från att
bli uppfyllda, samtidigt som beteendet – Schemat – förstärks.

Schematerapi handlar i grunden om hur en individ förhåller sig till grundläggande känslomässiga behov. Strategier som tidigare visat sig funktionella, upprepar vi.

Grundläggande känslomässiga behov är inte utbytbara utan är biologiskt nedärvda och, sett ur ett evolutionärt perspektiv, livsnödvändiga.

De grundläggande känslomässiga behoven innefattar bland annat:
• en tillgänglig betydelsefull person för beskydd
• omvårdnad
• empati
• kärlek som inte är villkorad
• validering och bekräftelse
• vägledning
• konfrontation och utmaning på en adekvat nivå
• rimliga gränser
• att fritt få uttrycka sig och bli hörd
• att få vara kreativ

Att vi i rimlig grad får våra känslomässiga behov uppfyllda i våra relationer, och att identifiera
och gå mot tillfredsställda behov, främjar vår psykologiska utveckling och mognad.

I Schematerapi ser man Scheman som abstrakta hypotetiska mönster. Att prata om dem i terapin som något konkret upplevs ofta som praktiskt och effektivt, eftersom något konkret förmedlar att förändring är möjlig.

Schematerapi utvecklades av Dr. Yeffrey Young i slutet av 1970-talet. Det är en vidareutveckling av Dr. Aaron Becks ursprungsmodell för KBT. Det är en integrativ och innovativ terapiform som används där traditionell KBT visat sig ineffektiv och är anpassad för mer komplexa problem i långa terapier,

Schematerapi innehåller influenser från bland annat anknytningsteori, Gestalt-terapi och Dynamisk terapi.

Till skillnad från traditionell KBT / Kognitiv beteendeterapi har Schematerapi bland annat större fokus på barndomsupplevelser och på terapialliansen.

Schematerapi, 2007, Jeffrey Young.