LITE MER OM MALIN WARKANDER – MER ÄN 20 ÅRS ERFARENHET

Jag har arbetat som samtalsterapeut i mer än 20 år. Mitt fokus är att ingjuta hopp och förståelse, visa möjligheter och vägar för att komma vidare i livet. Att möta en erfaren och kunnig medmänniska kan läka det lidande som ouppklarade händelser och trauman medför. Du, som söker stöd och hjälp, kan få det från mig som själv kan verka både som ett ”verktyg” genom min kunskap och erfarenhet – och ge dig egna verktyg för hur du kan leva och förhålla dig till de omständigheter och det liv du fått.

I mitt arbete möter jag personer som har problem i sina relationer (familjerådgivning i Stockholm), som behöver hjälp med existensiella frågor, som har arbetsrelaterade frågor eller problem, ungdomar som har problem med vänner och/eller föräldrar. Jag träffar också personer som har ångest, fobier eller depression.

Jag har alltid varit intresserad av livsfrågor, själslig utveckling och det som helar och läker känslomässiga sår. I dag vet vi så mycket mer om vikten av den goda anknytningen – och vad som händer när man inte får nödvändiga emotionella behov som trygghet, förutsägbarhet, villkorslös kärlek, empati, vägledning och rimliga gränser tillgodosedda (se under fliken Schematerapi). Det visar sig ofta när vi kommer nära en annan person – det är i våra nära relationer som vi många gånger stöter på de största svårigheterna och blir mest ”triggade”.

Trygghet, vägledning och empati är också viktiga egenskaper hos en den person vi möter när vi är i behov av proffessionell hjälp och jag ser min roll som terapeut som i första hand medmänniskans – att med kunskap, intresse, personligt engagemang, nyfikenhet och empati möta dig som är i behov av stöd och hjälp.

Det synsättet stämmer väl med de utbildningsinriktningar jag valt, till exempel i KBT och Psykosyntes. Gemensamt är att alla lägger stor vikt vid ”alliansen”, den förtroendefulla relation som ligger till grund för terapiarbetet.

Jag har också kontinuerligt utbildat mig i andra riktningar som stämmer med min övertygelse och människosyn, till exempel Klinisk Hypnos, Imago Relationsterapi, Familjekonstellationer och NLP.

Under åren har jag arbetat med vitt skilda problemområden som personlighetsrelaterade problem, oro, depression, ångest, fobier, incest-problematik och ätstörningar. Jag arbetar också med depressions-, ångest-behandling och familjerådgivning i Stockholm.

Jag träffar också gärna personer från andra länder och terapin sker då på engelska.

Jag är medlem i Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier SFKBI.

Mina utbildningar är:

KBT Kognitiv Beteende Terapi, Steg 1
(Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi 2007 – 2008).

Klinisk hypnos (Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos SFKI, 1994 – 96)

Psykosyntes Terapeut
(Diplomerad 1992, 3-årig terapeututbildning på PsykosyntesAkademien 1989-1992).

Jag har också gått kurser i:

Kurs i Anknytningsteori och Reationsskapande med Egil Linge 2013

Schematerapi, KBT-baserat och designat för att behandla långvariga känslomässiga svårigheter hos individer och par. (Jeffrey E. Young, april 2008)

NLP Neuro Linguistic Programming (Boo Georg Sjöberg 2002)

Familje-konstellationer/Systemiska Konstellationer (Bert Hellinger 1998 -2001)

Imago Relationsterapi (enligt Harwille Hendrix, 1997)

Seitai Kroppsterapi (1996)

Kvinnlig och Manlig Sexualitet (Ylva Franzén 1996)

”Traumatic Separation Theory” (Don Ebrahim 1995)

Symboldrama (Marie Claire Lundeberg 1993)

Kvinna i Ledarskap (Gunila Masreliez-Steen september 1986)

”Känn Dig Själv” (Kohlswa Herrgård 1984 och Mullingstorp 1999)