IMAGO RELATIONSTERAPI – I IMAGO ÄR KÄRLEK ETT MEDVETET DAGLIGT BESLUT!

Imagoterapi / Parterapi Stockholm

Imago betyder ”bild”. Det är den bild vi bär med oss av den ideala partnern – en bild som bygger på våra tidiga erfarenheter av relationer till viktiga personer i våra liv. Vår Imago består både av positiva och negativa erfarenheter. Den partner vi söker är också den som vi vill ska läka våra sår. Så länge vi är omedvetna om det är risken stor att vi i stället återskapar de sårande erfarenheterna med vår partner.

De gräl eller maktkamper (relationsproblem) vi hamnar i, i olika relationer, handlar om att våra grundläggande mönster krockar. Med en större förståelse för varandras villkor och de olika faserna i parrelationen från den första förälskelsen till det starka känslomässiga bandet i den varaktiga kärleken, kan vi med tiden undvika att ”triggas” och att barndomsupplevelser och gamla mönster styr vårt agerande.

Starka känslor och dåliga erfarenheter kan ge oss meddelanden om vad vi behöver förändra för att relationer ska fungera bättre, med färre relationsproblem.

Ett centralt verktyg är den intentionella dialogen – ett parsamtal, lett av en Imagoterapi livscoach som består av tre steg:
spegling (återberättande), validering (bekräftelse) och empati (inlevelse). Genom dessa tre steg försäkrar man att båda parterna blir hörda, får bekräftesle för sin upplevelse och förståelse för sin verklighet.

Med hjälp av en medveten dialog, kan båda parterna få en möjlighet att växa och utvecklas som människor.

I Imago är kärlek inte bara en känsla – det är också ett medvetet dagligt beslut!

De centrala delarna i Imago-metoden går även att applicera på andra områden,
som i organisations-sammanhang och konfliktlösning.

Imago har utvecklats av psykologerna och äkta paret Harwille Hendrix och Helen Hunt.

Imagometoden är integrativ och kognitiv, kommunikationsteoretisk och objektrelationsteoretisk. Metoden bygger också på de senaste neuropsykologiska rönen inom hjärnforskningen.

Imago relationsterapi 1997