ANDRA TERAPIMETODER

Hypnos, Trans och Mindfulness

Hypnos / Familjeterapi Stockholm

Hypnos är ett samlingsbegrepp för ett flertal imaginära och fokuserande behandlingsmetoder.
Hypnos används också synonymt med trans – ett medvetandetillstånd som är öppet, kreativt och mottagligt. Detta tillstånd används i skiftande sammanhang som Yoga, mental träning, meditation, mindfulness och psykoprofylax.

I västerländsk klinisk psykologi och medicin används transtillståndet för att fördjupa klientens kontakt med sitt inre och förstärka behandlingseffekter.

I psykoterapi kan hypnos användas som väg att fördjupa klientens förståelse för och kontakt med sig själv och som väg till större självkännedom och problemlösning.

Förmågan till djup avslappning och trans är medfödd och påverkas av vår motivation, inlevelseförmåga och förtroende för metoden och terapeuten.

Mindfulness är ett bra redskap när vi ska träna oss i att rikta vår uppmärksamhet – att stanna upp, skapa en tidsfrist, blicka inåt och tänka kring våra tankar för att fatta klokare beslut. Mindfulness handlar om att fokuserat styra uppmärksamheten inifrån. Det är ett sätt att träna hjärnan så att den gör oss lugnare och höjer humöret. Det gör att vi medvetet kan agera mindre känslomässigt och i stället balansera våra känslor och tankar, att utöva impulskontroll.

Mindfulness är ett förhållningssätt där grunden är att förhålla sig till omvärlden och sig själv på ett kärleksfullt sätt och att medvetet styra sin uppmärksamhet.

Både KBT Kognitiv Beteendeterapi och Mindfulness kan dämpa aktiviteten i känslornas amygdala och öka den i hjärnans ”beslutsfattarcentrum”, prefrontalcortex. Detta kan hjälpa oss att balansera våra känslor och tankar, att styra vår uppmärksamhet och ta ansvar för vad vi uppmärksammar så att hjärnan inte bara går på autopilot.

Hjärnan är formbar – den kan tränas som vilken muskel som helst och blir bara bättre och bättre på det den gör ofta.

Mindfulness är ett utmärkt sätt att hjälpa sig själv att skapa nya spår i hjärnans belöningssystem. Det lär oss att styra uppmärksamheten och att registrera vad som händer utan att döma, utan att känslorna drar iväg med oss.

Klinisk Hypnosutbildning, Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos SFKI, 1994 – 96
KBT Steg 1, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi 2007 – 2008.

-o¤0¤o-


Familjekonstellationer eller Systemiska Konstellationer, Bert Hellinger

Har utvecklats av familjeterapeuten och filosofen Bert Hellinger och hans medarbetare under mer än 20 år och är i dag en internationellt etablerad terapeutisk metod.

Metoden tydliggör de omedvetna bindningar som kan vara en grundläggande orsak till psykosomatiska sjukdomar eller relationsstörningar, både privat och i arbetslivet.

Familjesystemet inkluderar alla de personer som påverkar oss själsligen, till exempel föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, partners och barn.

När vi betraktar våra familjer, både nuvarande och ursprungliga, märker vi hur starkt bundna vi är till dem i kärlek och lojalitet. På ett djupt omedvetet plan är vi beredda att agera stand in för dem som vi älskar. Vi tar omedvetet på oss deras sjukdomar, sorger och skuldkänslor – vi till och med följer dem in i döden. Vi försöker kompensera för dem som blivit bortglömda eller bortstötta genom att omedvetet upprepa deras öde.

Först när vi finner vår rätta plats i familjesystemet är det möjligt för oss att leva våra liv fullt ut. I och med att vi låter andra bära sitt eget öde kan vi ge dem den plats som tillhör dem i våra hjärtan och en läkande kraft kan flöda till glädje för oss och våra familjer – det kraftflöde som Bert Hellinger kallar ”The Orders of Love”.

Familjekonstellationer, Bert Hellinger 1998 – 2001

-o¤0¤o-

NLP Neuro Linguistic Programming 

N = Neuro. Vår hjärna och våra sinnen – hur vi tar in och lagrar information
L = Linguistisk. Vår kommunikation och vårt språk, verbalt och icke-verbalt
P = Programmering. Våra tanke- och beteendemönster, styr våra handlingar

En internationellt vedertagen metod för personlig utveckling. Den har sin utgångspunkt i att framgångsrika egenskaper och beteenden bevisligen kan modelleras systematiskt och läras in.

Alla har de egenskaper som krävs – med hjälp kan vi finna formerna för att utveckla och använda dem medvetet.

NLP Neuro Linguistic Programming, Boo George Sjöberg 2002